O chytrých odečtech

Chytré vzdálené odečítání měřidel vody a nákladů na teplo přes síť LoRaWAN je způsob, jak snížit spotřebu energie a zvýšit pohodlí uživatelů bytů a nebytových prostor. Síť LoRaWAN je bezdrátová technologie s nízkou spotřebou energie a dlouhým dosahem, která umožňuje přenášet data z měřidel do centrálního systému.

Tím se eliminuje potřeba ručního odečítání měřidel a zvyšuje se přesnost a aktuálnost dat. Uživatelé mohou dostávat pravidelné informace o své spotřebě vody a tepla, což jim pomáhá optimalizovat jejich chování a snižovat náklady. Chytré vzdálené odečítání měřidel je také v souladu s požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti, která stanovuje povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel a častější vyúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Jak to funguje

LoRa je technologie, která byla vyvinuta v rámci IoT (Internet Of Things), internetu věcí. Internet věcí je síť různých fyzických zařízení, vozidel a spotřebičů vybavených elektronikou, softwarem, senzory a síťovou konektivitou, které dokáží mezi sebou přes síť komunikovat a vyměňovat si data.

Technologie LoRa a síť LoRaWAN na ní založená umožňuje bezpečný bezdrátový přenos dat na velké vzdálenosti. Koncová zařízení mají minimální nároky na energii a tím pádem mohou pracovat na baterii, která zařízení vydrží napájet až 10 let.

Přenos probíhá v bezlicenčních frekvenčních pásmech.

POSEIDON v číslech

domácností
6 000+
měřidel
28 000+
vysílačů
80+
obsluhovaných domů
190+
LoraWAN schema

Legislativní požadavky

Vývoj legislativy v oblasti spotřeby energií směřuje k povinnosti průběžně informovat odběratele o výši spotřeby a omezení narušování soukromí vstupem odečítatelů do domovů spotřebitelů.

Novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. s účinností od 1. 1. 2022 zavádí nové povinnosti pro měřidla a přístroje registrující dodávku tepla nebo chladu instalovaná po 1. 1. 2022. Tato měřidla musí být dálkově odečitatelná v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Veškerá stávající měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie musí být nahrazena dálkově odečitatelnými do 1. ledna 2027.

Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody s účinností od 2. 11. 2021 stanoví nové informační povinnosti ve vyúčtování služeb. Podle přechodných ustanovení zákona se však použije až na vyúčtování za rok 2022, tj. vyúčtování provedené v roce 2023.

Napište nám o víc informací

DATRO spol. s r.o., IČ: 26 71 43 70, Spisová značka: oddíl C, vložka č.89098 vedená u Městského soudu v Praze